Logotypy projektu

Projekt: 
„Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym"

Ikona Cel projektu

O projekcie

Od kwietnia 2018 r. Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje projekt grantowy...

Ikona Zakres projektu

Działania

Planowanym rezultatem programu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych...

Ikona Rezultaty projektu

Kontakt

Koordynatorem projektu jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 
UMWP...

Aktualności

Sieć współpracy województw śląskiego, pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego oraz stowarzyszenia AWO Bezirksverband Potsdam e.V.

Województwo pomorskie z województwem śląskim występującym w roli lidera oraz województwami kujawsko-pomorskim, małopolskim, lubelskim i Organizacją AWO Bezirksverband Potsdam e.V, utworzyło Sieć Współpracy „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych".

Czwarte spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

W Katowicach w dniach 3-5 września 2019 roku odbyło się czwarte, ostatnie spotkanie sieci współpracy województw w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym.

Trzecie spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Trzecie spotkanie ekspertów dotyczyło trwałości usług społecznych, świadczonych w ramach projektów EFS.

Drugie spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Kolejne spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym" odbyło się w dniach 24-26.09.2018 r. w Łodzi.

Pierwsze spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Trwałość świadczonych w ramach projektów EFS usług społecznych oraz ograniczenie ryzyka i zapobieganie zagrożeniom związanym z występowaniem nieprawidłowości w projektach EFS były przedmiotem dyskusji ekspertów zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnych Programach Operacyjnych z różnych województw.

PARTNERZY

Logotyp Województwo Śląskie

Logotyp Województwo Kujawsko-pomorskie

Logotyp Województwo Łódzkie

DOKUMENTY

Publikacja podsumowująca „Sieć współpracy EFS…"
Zał. 1. Rekomendacje wypracowane w oparciu o doświadczenie działalności gdańskiej fundacji innowacji społecznej w obszarze usług... – Marianna Sitek-Wróblewska
Zał. 2. Wypracowanie mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektów EFS – Marek Olechnowicz
Zał. 3. Trwałość usług społecznych – Zofia Szweda-Lewandowska

Zał. 4. Rekomendacje w zakresie zapewniania trwałości miejsc – Anna Bugalska
Zał. 5. Mechanizmy funkcjonowania i zachowania miejsc świadczenia usług społecznych na przykładzie Arkadii Non-Profit sp. z o.o. – Jan Młynarczyk

Zał. 6. Rekomendacje w zakresie zapewnienia trwałości w projektach na usługi społeczne – Paweł Kasprzyk
Zał. 7. Wypracowanie mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektów EFS – Piotr Kuźniak
Zał. 8. Wstępne rekomendacje w zakresie wypracowania mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach EFS (003)
Zał. 9. Rekomendacje w zakresie wypracowania mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach EFS, wrzesień 2019
Zał. 10. Odpowiedzialność karna w ramach RPO. Podstawy wymiany informacji – Jacek Potulski
Zał. 11. Opracowanie założeń i narzędzie wymiany informacji
Zał. 12. Testowanie wypracowanych rozwiązań i narzędzi wymiany informacji
Zał. 13. Wykorzystanie narzędzia wymiany informacji

Wszystkie załączniki do pobrania