Aktualne oferty pracy

Uprzejmie informujemy osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w Urzędzie w ramach naboru mogą być przyjmowane wyłącznie po umieszczeniu ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80–810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.