W Pomorskiem bezpłatnych porad w zakresie prawa pracy udziela inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku oraz jego oddziały w Gdyni, Słupsku, Starogardzie Gdańskim i Wejherowie. Po pomoc można się także zwrócić do Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.
Zapytania z zakresu prawa pracy do inspektoratu i oddziałów Państwowej Inspekcji Pracy można wysyłać mailem, faksem, uzyskać informację telefonicznie lub osobiście.
 

Gdzie uzyskać pomoc w województwie pomorskim

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

osobiście:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 8.00-15.30, czwartek w godz. 8.00-18.00
ul. Okopowa 7, II piętro, pokój nr 202
80-819 Gdańsk

faksem: 58 520 18 24

pocztą elektroniczną: porady@gdansk.pip.gov.pl

 

OIP – Oddział w Gdyni

osobiście:
poniedziałek, środa i piątek w godz. 8.00-14.00
ul. Władysława IV  43, II piętro
81-395 Gdynia
 

OIP – Oddział w Słupsku

osobiście:
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-14.00
ul. 11 Listopada 2, II piętro, pokój nr 214
76-200 Słupsk

 

OIP – Oddział w Starogardzie Gdańskim

osobiście:
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-14.00
ul. Sikorskiego 18
83-200 Starogard Gdański

 

OIP – Oddział Wejherowo

osobiście:
poniedziałek w godz. 8.00-14.00
ul. Obrońców Helu 1, parter, pokój nr 3
84-200 Wejherowo
 

 

Porady telefoniczne udzielane są wyłącznie w Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy:   

  •   dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych – 22 667 65 00,
  •   dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych – 801 002 006.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku 

 

 
Ważna informacja!
Jeśli chcesz wysłać pytanie prawne – otrzymać poradę z zakresu prawa pracy drogą mailową, musisz podać imię, nazwisko i adres osoby pytającej (sam adres e-mail nie wystarczy!). Na podstawie art. 44 ust. 3 Ustawy z 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy, dane osobowe będą zachowane do wyłącznej wiadomości PIP.
Zapytania prawne niezawierające imienia, nazwiska i adresu, pozostawia się bez rozpoznania – zgodnie z art. 221 §1 i §3 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (DzU z 2002 r., nr 5, poz. 46).
PIP zastrzega sobie możliwość wyboru drogi odpowiedzi, tj. za pośrednictwem poczty albo e-maila.
 
 

 

 

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna

Osoby, którym sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z usług adwokata, mogą zwrócić się o pomoc do Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, działającej na Uniwersytecie Gdańskim.
 
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna jest interdyscyplinarnym kołem naukowym, działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Została powołana do realizacji dwóch zasadniczych celów. Pierwszym jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz nabywanie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego przez studentów prawa. Drugi polega na udzielaniu pisemnych porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z usług kancelarii prawnej.
 
Poradnię tworzą studenci IV i V roku prawa, pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji, którzy działają w ramach czterech sekcji przedmiotowych (prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego i prawa pracy) oraz patron, sprawujący ogólny nadzór nad jej funkcjonowaniem.
 
Członkowie SUPP podczas dyżurów spisują istotne fakty dotyczące problemu prawnego, z którym przychodzi zainteresowany, a następnie sporządzają w formie pisemnej wstępną informację z zakresu prawa. Informacja, po zatwierdzeniu przez kierownika sekcji, stanowi rozwiązanie sprawy i może być przekazana osobie, która zwróciła się do poradni z prośbą o pomoc.
Kontakt
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna
ul. Bażyńskiego 6
pok. nr 4043
80-952 Gdańsk
tel. 58 523 29 75
 
Dyżury
Dyżury prowadzone są od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-19.00 w sali nr 4043 na Wydziale Prawa i Administracji (ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk-Oliwa). Chętni proszeni są o przyniesienie kopii dokumentów (oryginały nie będą przyjmowane!). Nie ma potrzeby wcześniejszego uzgadniania terminu spotkania.
 
 

Aktualności