Fot. ©Depositphotos/alexraths

Fot. ©Depositphotos/alexraths

Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym. Podstawowym ogniwem systemu jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, którym najczęściej jest lekarz specjalista medycyny rodzinnej. W przypadku, gdy choroba pacjenta wymaga leczenia specjalistycznego, lekarz POZ wydaje skierowanie do poradni specjalistycznej lub szpitala.

Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego w każdym szpitalu Polsce, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bez skierowania szpital udzieli świadczeń w razie:

  • wypadków,
  • zatruć,
  • urazów,
  • porodu,
  • stanów zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia zdrowia.

Więcej informacji o zasadach korzystania ze świadczeń medycznych znaleźć można na stronie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku.