System edukacji od lat przechodzi wiele transformacji i przemian, mających na celu uatrakcyjnienie zdobywania wiedzy przez dzieci i młodzież. W obecnych czasach nauka, poszerzanie horyzontów i rozwój zainteresowań, nie ograniczają się już tylko i wyłącznie do szkolnych klas, ale coraz częściej przybierają nietypowe formy.

Najlepszym przykładem dobrych praktyk edukacyjnych jest oferta pomorskich instytucji kultury. Różnego rodzaju zajęcia przygotowane z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej, takie jak lekcje muzealne, warsztaty plastyczne, teatralne i literackie, pokazy etnograficzne i archeologiczne, czy też interaktywne zwiedzanie umożliwia uczniom bezpośredni kontakt z dziełami sztuki i tekstami kultury. Uczniowie, poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, lepiej przyswajają wiedzę niejednokrotnie mając możliwość praktycznego jej zastosowania już podczas zajęć w instytucji kultury. Dlatego też gorąco zapraszamy uczniów i nauczycieli do naszych pomorskich instytucji kultury po rzetelną dawkę wiedzy!
 

Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej oferowane przez instytucje kultury samorządu województwa pomorskiego:

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Oddział Sztuki Dawnej
Gdańsk, ul. Toruńska 1
Tel. 58 301 70 61, wew. 216 i 252

Uczestnicy warsztatów w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku mają możliwość poznać życie dawnych Gdańszczan, na podstawie malarstwa i rzemiosła artystycznego, czy też rozwinąć wiedzę i umiejętności z zakresu analizy i interpretacji dzieła sztuki na podstawie malarstwa europejskiego z ekspozycji stałych Muzeum. Zajęcia skierowane do różnych grup wiekowych uczą współpracy w zespole, poszerzają wiedzę na temat sztuk plastycznych i rozwijają kreatywne myślenie. Szczególnie zapraszamy na zajęcia poświęcone historii i symbolice tryptyku „Sąd Ostateczny"  Hansa Memlinga, będącego jednym z najcenniejszych skarbów w polskich zbiorach.
Zobacz ofertę


Oddział Sztuki Nowoczesnej

Gdańsk, ul. Cystersów 18
Tel. 58 552 12 71

Działania edukacyjne w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku mają za zadanie pomóc odbiorcy zrozumieć zagadnienia związane ze sztuką nowoczesną do lat 80. XX wieku i sztuką współczesną, prezentowaną w czasie wystaw czasowych. W Oddziale prezentowane są również wystawy czasowe związane z teatrem, którym niejednokrotnie towarzyszy program edukacyjny.
Zobacz ofertę


Oddział Etnografii

Gdańsk, ul. Cystersów 19
Tel. 58 552 41 39

Oddział Etnografii proponuje bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do różnych grup wiekowych. Dotyczy ona przede wszystkim folkloru, tradycji i obyczajowości ludności kaszubskiej. W okresach okołoświątecznych dużą popularnością cieszą się warsztaty związane z obrzędowością i świątecznymi rytuałami ludowymi.
Zobacz ofertę


Oddział Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

Nowy Barkoczyn
Tel. 58 687 71 83

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie mieści się w barokowym dworku z początku XVIII wieku, w którym urodził się Józef Wybicki – twórca „Mazurka Dąbrowskiego". Program edukacyjny związany jest z życiem i działalnością Józefa Wybickiego i okolicznościami powstania „Mazurka Dąbrowskiego", a także dotyczy polskich symboli narodowych i ich związku z tradycją.
Zobacz ofertę


Oddział Zielona Brama i Gdańska Galeria Fotografii 

Gdańsk, ul. Długi Targ 24
Tel. 58 301 71 47

W Oddziale Zielona Brama i Gdańskiej Galerii Fotografii prezentowane są wystawy czasowe, do których częstokroć przygotowane są działania edukacyjne.
Zobacz ofertę  


Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej
Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią w Waplewie Wielkim

Waplewo Wielkie, 82–410 Stary Targ
tel.  55 277 15 68

Uroczyście otwarte 26 września 2015 r. muzeum mieści się w przepięknie odrestaurowanym pałacu rodziny Sierakowskich – unikalnym zabytkowym obiekcie na Powiślu. To urokliwe miejsce poświęcone jest tradycjom polskiej szlachty. W przyszłości realizowane będą lekcje muzealne i warsztaty dla dzieci i młodzieży. 

Zobacz ofertę


Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Gdańsk, ul. Mariacka 25/26
Tel. 58 322 21 00

W głównej siedzibie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ulicy Mariackiej odbywają się zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół zarówno podstawowych, gimnazjalnych, jak i średnich. Warto skorzystać z lekcji i warsztatów muzealnych poszerzających szkolny program nauczania. Muzeum posiada ogromną kolekcję eksponatów pochodzących z różnych epok, stąd też prowadzone zajęcia obejmują zakres tematów od najdawniejszych dziejów ludzkości po historię XVII-wiecznego Gdańska. Podczas spotkań uczestnicy mają możliwość zapoznania się z oryginalnymi zabytkami archeologicznymi.
Zobacz ofertę


Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Baranek"

Gdańsk, ul. Chmielna 53
Tel. 58 320 31 88  

Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Baranek" to jeden z oddziałów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Jego siedziba mieści się w zabytkowym spichlerzu „Błękitny Baranek". W muzeum organizowane są lekcje oraz warsztaty skierowane do różnych grup wiekowych (przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych), podczas których edukatorzy starają się przybliżyć tematykę średniowiecznego miasta, życia dawnych Gdańszczan, pracę archeologów. Każde takie spotkanie jest wzbogacone o zajęcia wymagające aktywnego udziału uczestników. Prowadzimy zajęcia także dla grup osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz ofertę


Grodzisko 

ul. Haffnera 63
81-715 Sopot
Tel. 58 322 21 12

Skansen Archeologiczny „Grodzisko" w Sopocie jest Oddziałem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Położony jest na niewielkim, zalesionym wyniesieniu, gdzie w IX wieku funkcjonował gród otoczony wałem i palisadą. Dziś odbudowano istniejące tu zabudowania, a u podnóża grodziska zrekonstruowano przykładowe obozowisko z epoki kamienia. W trakcie lekcji uczniowie zwiedzają wystawę archeologiczną i skansen, a także, w zależności od wybranego pakietu zajęć, uczestniczą w grach i zabawach, uczą się strzelania z łuku lub rzutu miotaczem oszczepów, czy też biorą udział w warsztatach np. garncarskich. Jedną z atrakcji jest wspólne ognisko na majdanie grodziska.

Zobacz ofertę


Gdański Teatr Szekspirowski

ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk
Tel. 58 351 01 19, 58 351 01 18

Dział Edukacji istnieje przy Gdańskim Teatrze Szekspirowskim od momentu powołania tej instytucji do życia. Wspierany przez licznych wolontariuszy, stażystów, współpracowników, tworzy projekty i działania z zakresu edukacji artystycznej, kulturalnej i społecznej. Misją działu jest szerzenie wiedzy o teatrze elżbietańskim i sztukach Szekspira, ale także o idei teatru otwartego – w którym każdy może znaleźć swoje miejsce, który stanowi narzędzie do pracy z różnymi grupami wiekowymi oraz społecznymi, jest platformą łączącą ludzi, pokolenia i kultury.

Bieżące działania edukacyjne:

  • Lekcje i Warsztaty Szekspirowskie
  • Teatralny Pasjans
  • Teatroteka Szkolna
  • Konferencja: Szekspir Słowiański

Zobacz ofertę


Teatr Wybrzeże

ul. Św. Ducha 2
80-834 Gdańsk
Tel. 58 301 70 27

Co to znaczy improwizować? Ile historii można opowiedzieć za pomocą jednej spódnicy? Czy punkt widzenia może się zmienić, gdy wejdziemy w czyjeś buty? Jak się zachowasz biorąc udział w grze o tron?

Teatr Wybrzeże zaprasza do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej. Wśród propozycji są  warsztaty teatralne do spektakli dla dorosłych i młodzieży, familijne warsztaty w ramach cyklu czytań lekcje niegrzeczności, lekcje teatralne, lekcje dramatu, warsztaty krytyki teatralnej czy prelekcje. Zainteresowani rozmowami z artystami mogą wziąć udział w spotkaniach w ramach Dyskusyjnego Klubu Teatralnego.

Komponując program zajęć Teatr Wybrzeże stara się brać pod uwagę różnorodne potrzeby odbiorców i dostosowywać do tego formę. Z oferty mogą skorzystać zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe, grupy zorganizowane i widzowie indywidualni. Ideą przyświecającą zajęciom jest nauczanie przez praktykę, dlatego większość propozycji ma charakter wspólnej zabawy, co wpływa na rozwój kreatywności i samodzielnego myślenia. Działania skoncentrowane są wokół konkretnego tematu, który uczestnicy zgłębiają poprzez improwizację czy pracę z ciałem, tekstem lub rekwizytem.

Zobacz ofertę


Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

pl. Solidarności 1
80-863 Gdańsk
Tel. 58 772 40 35

Organizatorzy zajęć obywatelsko-edukacyjnych, zapewniają, iż dyrektorzy szkół i nauczyciele znajdą w ECS przyjazną przestrzeń do poszerzania wiedzy i kształtowania postaw obywatelskich swoich wychowanków. Realizowane tu zajęcia skierowane są do uczniów wszystkich poziomów nauczania, jak i wszystkich rodzajów klas, również integracyjnych. W ofercie znajdują się warsztaty historyczne i obywatelskie, konferencje, projekty ogólnopolskie i lokalne. Tematyka i forma zajęć dostosowana jest do potrzeb grupy, jak i indywidualnych możliwości dziecka.
Zobacz ofertę


Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

ul. Ołowianka 1 
80-751 Gdańsk
tel. 58 320 62 62, 664 71 00 23 (kasy biletowe)

Polska Filharmonia Bałtycka zaprasza do uczestniczenia we wspólnym odkrywaniu tajemnic muzyki, która wyraża myśli, uczucia, nastroje – słowem wypełnia nasze życie. Podczas koncertów edukacyjnych słuchacze mają możliwość utrwalenia elementarnych wiadomości o muzyce,  nauczenia się świadomego jej odbioru, poszerzenia znajomości literatury muzycznej, zaznajomienia z muzyką różnych kultur i epok, poznania sylwetek znanych kompozytorów. Koncerty  są zróżnicowane tematycznie, atrakcyjne pod względem formy, doboru artystów i muzyki. W przyjemny i łatwy w odbiorze sposób edukują i uwrażliwiają na piękno muzyki nie tylko klasycznej. 

Zobacz ofertę


Opera Bałtycka w Gdańsku

al. Zwycięstwa 15
80-219 Gdańsk
Tel. 58 763 49 09 

„Opera od kulis" to propozycja wyjątkowej wycieczki, podczas której poznajemy historię instytucji i miejsca w którym się ona znajduje. Odkrywamy specyfikę teatru operowego, tajniki pracy reżysera, dyrygenta oraz zespołów artystycznych (solistów, chóru i orkiestry). Trasa wycieczki wiedzie od foyer poprzez widownie, kieszenie sceniczne i scenę, aż do pracowni szewskiej, krawieckiej i charakteryzatorskiej. Jest to jedyna okazja by podejrzeć podczas prób zespół Bałtyckiego Teatru Tańca.

Wyjątkową propozycją kierowaną do maturzystów i dorosłych odbiorców kultury jest prelekcja sceniczna „Opera? Si!" Jerzego Snakowskiego, któremu podczas spotkań towarzyszą artyści- śpiewacy, instrumentaliści oraz zaproszeni goście.
Zobacz ofertę


Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

ul. Korzenna 33/35
80-851 Gdańsk
Tel. 58 301 10 51

Niemal wszystkie działania edukacyjne Nadbałtyckiego Centrum Kultury są realizowane w ramach projektów interdyscyplinarnych, nie stanowią odrębnego kierunku działania. Są przygotowywane z myślą o uczestnikach w różnych przedziałach wiekowych - od najmłodszych po grupę seniorów. Równie szeroka jest tematyka warsztatów: od literatury, fotografii, tańca, śpiewu, grafiki po warsztaty dyrygowania orkiestrami dętymi
Zobacz ofertę


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku

Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk
Tel. 58 301 07 22, 58 301 48 11 w. 228, 236 

W swej ofercie biblioteka ma liczne wydarzenia skierowane do dzieci i młodzieży, odbywające się w ciągu całego roku pod postacią warsztatów, projektów, konkursów oraz ciekawych spotkań.  Prowadzone są Dyskusyjne Kluby Książki dla Najmłodszych Czytelników.  Rozbudowaną ofertę posiada Biblioteka Manhattan: zajęcia z Panią BajkąAkademię Pani Bajki oraz  Teatrzyk Wesoły Molik. W dziale dziecięcym  Biblioteki Głównej organizowane są cykliczne spotkania, warsztaty oraz konkursy dla dzieci.

Na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżąco udostępniany jest program warsztatów i spotkań mających miejsce we wszystkich filiach biblioteki. 

Zobacz ofertę


Teatr Muzyczny w Gdyni

pl. Grunwaldzki 1
81-372 Gdynia
Tel. 58 78 55 815

Teatr Muzyczny Junior to projekt kulturalno-edukacyjny, którego początki sięgają roku 1991. W jego ramach odbywają się warsztaty musicalowe „Junior Musical" skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 8-13 lat i 14-19 lat, oraz zajęcia „Dziki Junior" dla dzieci w wieku 8-14 lat, których celem jest poszerzenie sprawności ruchowej i tanecznej uczestników.
Zobacz ofertę


Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Słupsk, ul. Dominikańska 5-9
Tel. 59 842 40 81

oraz

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Smołdzino, Kluki 27
Tel. 59 846 30 20

oraz

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Swołowo 8
Tel. 59 832 48 97

Słupska instytucja jest muzeum wielodziałowym – obejmującym obiekty związane z historią Pomorza i panującej tu niegdyś dynastii Gryfitów, a także kulturą materialną rdzennej i napływowej ludności regionu. Ponadto w zbiorach placówki znajduje się największa na świecie kolekcja związana z wybitnym polskim artystą Stanisławem Ignacym Witkiewiczem – Witkacym. Zakres tematyczny przeprowadzanych w muzeum lekcji: historia i tradycje Pomorza; Stanisław Ignacy Witkiewicz – sylwetka artysty i jego dzieła; Sztuka – architektura i malarstwo w Polsce i na świecie; Etnologia – kultura dawnej ludności Pomorza Środkowego; Muzealnictwo; sceny z życia dawnych mieszkańców Pomorza.

Zobacz:

Oferta Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Oferta Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Oferta Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie


Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

ul. Partyzantów 31 a
76-200 Słupsk
Tel. 59 8425674

oraz

Baszta Czarownic

al. F. Nullo 8
76-200 Słupsk

oraz

Centrum Aktywności Twórczej

ul. gen. Zaruskiego 1 a
76-270 Ustka
 

Bogata oferta edukacyjna Galerii ma pomóc w odbiorze sztuki współczesnej i ułatwić jej zrozumienie. Swoich odbiorców pragnie nie tylko zapoznać z aktualnymi działaniami artystycznymi, ale także pobudzić ich i zainspirować do własnej aktywności twórczej.

Oferta edukacyjna skierowana jest do różnych grup wiekowych odbiorców.

W ramach zajęć edukacyjnych prowadzone są warsztaty w pracowniach kierunkowych:

Pracowni Obrazu i Dźwięku, Pracowni Filmu, Pracowni Rzeźby i Ceramiki.

Ponadto BGSW oferuje m.in.:

  • wykłady o sztuce z cyklu „Strategie sztuki" dla młodzieży i dorosłych,
  • lekcje o sztuce dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych,
  •  warsztaty rodzinne,
  • zajęcia artystyczne dla dzieci o nazwie „Podwórko Sztuki",
  • Historyczne czwartki, czyli spotkania otwarte dla wszystkich interesujących się historią Ustki,
  • plebiscyt dla dzieci i młodzieży szkolnej „Pociąg do kultury".

Zobacz ofertę


Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

ul. Zamkowa 2
77-100 Bytów 
Tel. 59 822 26 23

Muzeum w Bytowie, zlokalizowane w dawnej bytowskiej siedzibie zakonu krzyżackiego, podzielone jest na dwa działy – etnograficzny i artystyczno-historyczny. Pośród bogatych zbiorów znajduje się tu ogromna kolekcja zabytków kultury materialnej Kaszubów Bytowskich oraz liczne przykłady współczesnej sztuki ludowej. Na szczególną uwagę zasługuje również oddział bytowskiego muzeum – Muzeum Szkoły Polskiej i Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie. W Szkole znajduje się zrekonstruowana sala lekcyjna z początku XX wieku, natomiast w Zagrodzie m.in. Izba Zielarki, w której odbywają się lekcje muzealne i warsztaty dot. ziołolecznictwa i farbiarstwa oraz dawnych technik obróbki żywności. W drugim Oddziale – w Gotyckiej Wieży św. Katarzyny – prezentowana jest ekspozycja archeologiczna oraz ekspozycja historyczna poświęcona kościołowi św. Katarzyny.
Zobacz ofertę


Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny

im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

Wąglikowice
Tel. 58 686 11 30

Wdzydzki park etnograficzny, który liczy sobie już ponad 100 lat, był pierwszym na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu. Wpisujące się idealnie w malowniczy kaszubski krajobraz muzeum jest miejscem wyjątkowym pod każdym względem. Tutaj jak nigdzie indziej uczniowie dosłownie przenoszą się w czasie, do odległych rejonów historii regionu. W niezwykle atrakcyjnej propozycji lekcji oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży znaleźć można takie tematy jak: Lekcje języka kaszubskiego; Zajęcia w zabytkowej szkole; Muzyczne narzędzia i instrumenty obrzędowe; Tkactwo; Toczenie naczyń na kole garncarskim; Lepienie z gliny; Wykonywanie ludowych ozdób; Haftowanie; Malarstwo na szkle; Wyroby kwiatów z papieru.
Zobacz ofertę


Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

ul. Zamkowa 2a
84-200 Wejherowo
Tel. 58 736 18 21 wew. 21 lub 22 / 58 672 29 56 wew. 21 lub 22

Wyróżnikiem oferty edukacyjnej Muzeum są lekcje prowadzone po kaszubsku
lub po polsku z elementami j. kaszubskiego. Do wyboru jest 11 tematów lekcji np. Kaszëbsczé nótë – geneza, modyfikacje, wersje obce, nauka śpiewu. Lekcje są często łączone z warsztatami np. Malarstwa na szkle. Istnieje również możliwość zamówienia pakietu 2-3 tematów lekcji odbywających się jednego dnia przez 3 godz.
Zobacz ofertę