Biała księga kontroli CBA w Urzędzie Marszałkowskim

Biała księga kontroli CBA w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, przeprowadzonych w latach 2016-2017 .

Aktualizacja z dnia 6 grudnia 2017 r.

Zbiór dokumentów po kontroli CBA

 

Wersje archiwalne:

zbiór dokumentów po kontroli CBA