Aktualności

Unijna dotacja na pomorskie żłobki. Nabór wniosków w konkursie został wznowiony

Fot. źródło: shutterstock.com
Fot. źródło: shutterstock.com

Wznowiony został konkurs o dofinansowanie projektów wspierających utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Środki z unijnej dotacji będzie można przeznaczyć m.in. na ich remont, a także zakup mebli i zabawek. Wnioski można składać do 30 czerwca 2020 r.

 

Celem konkursu jest pomoc rodzicom małych dzieci w podjęciu zatrudnienia lub powrocie do pracy i utrzymaniu dotychczasowego stanowiska. Będzie to możliwe dzięki stworzeniu nowych miejsc w żłobkach lub klubach dziecięcych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – opłacanie wynagrodzenia nianiom.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne.

W związku z tym, że prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną, mogą wziąć w nim udział wyłącznie podmioty, które w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu będą posiadać wpis do odpowiedniego rejestru, prowadzonego przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Środki unijne będzie można pozyskać na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym prace remontowo-wykończeniowe budynków i pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia (meble i zabawki), pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych czy budowę placu zabaw. Wsparcie będzie mogło zostać również przeznaczone na bieżące funkcjonowanie nowej placówki, jak np. pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionego personelu, opłat za wyżywienie i pobyt dziecka.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie jako uzupełnienie tych działań, sfinansowane mogą być koszty wynagrodzenia oraz koszty składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem.

 

Informacje o naborze wniosków

Początkowo wnioski w konkursie można było składać od 28 lutego 2020 r. Ze względu na epidemię koronawirusa oraz postulaty wnioskodawców całą procedurę zawieszono. W ostatnich dniach nabór został wznowiony i potrwa do 30 czerwca. Wprowadzone zostały również zmiany w części zapisów regulaminu. Ostatecznie konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do grudnia.

Konkurs organizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pula środków wynosi ponad 44,4 mln zł. Minimalna wartość projektu to 500 tys. zł.

Szczegółowe informacje o naborze wraz z regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej serwisu Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego.

view szablon artykułu

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej