Aktualności

Sprawne i szybkie działania. Jak samorząd pomaga przedsiębiorcom w walce ze skutkami epidemii koronawirusa?

Fot. mat. prasowe PORP
Fot. mat. prasowe PORP

Kierunki pomocy dla firm, które dotknął kryzys COVID1-9, projektowane są przez rząd. Jednak to samorządy są odpowiedzialne za ich realizację i efekty. Są zazwyczaj także pierwszym miejscem, w którym przedsiębiorcy i pracownicy szukają pomocy. By skutki kryzysu były możliwie najmniej dotkliwe dla pracodawców, przedsiębiorców i ich pracowników, samorząd województwa pomorskiego do zadania podszedł szybko, odpowiedzialnie i kompleksowo. Powstały specjalne zespoły robocze, a pracownicy otrzymali nowe zadania.

 

Chodzi o realizację kolejnych odsłon tzw. tarczy antykryzysowej, którą zajmują się w regionach powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy.

 

Szybko potrzebne były dodatkowe środki

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa szybko pokazał, że Pomorze potrzebuje znacznie szerszego wsparcia niż mogą zapewnić pieniądze, które powiatowe urzędy pracy otrzymują na swoje ustawowe działania z Funduszu Pracy w ramach określonych limitów. Dlatego marszałek Mieczysław Struk, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, wystąpił o dodatkowe środki. Do tej pory do regionu trafiło ponad 966 mln zł. Dysponują nimi powiatowe urzędy pracy, udzielając przedsiębiorcom mikropożyczek i dofinansowując części kosztów związanych z wynagrodzeniami dla małych i średnich firm czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

Od początku kryzysu pomorscy pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogą również liczyć na wsparcie w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. W województwie pomorskim tym rodzajem pomocy objętych jest już ponad 2,8 tys. firm oraz prawie 85 tys. pracowników. Trafiło do nich prawie 357 mln zł. Przekazywaniem tych środków zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Kolejne zmiany w tarczy antykryzysowej poszerzyły grupę odbiorców pomocy udzielanej ze środków FGŚP. Ze wsparcia mogą też skorzystać organizacje pozarządowe, instytucje kościelne czy instytucje kultury.

W reakcji na trudną sytuację pomorskich firm i związane z nią zmiany na rynku pracy władze samorządu uruchomiły natychmiast m.in. środki własne oraz wynegocjowały zmianę przeznaczenia funduszy unijnych.

 

Wszystkie ręce na pokład

W obliczu epidemii jednostki samorządowe szybko przemodelowały system pracy. Pracownicy zostali wdrożeni w nowe obowiązki i powstały specjalne zespoły, które mogły sprawniej przekazywać pomoc pomorskim firmom.

– Od samego początku był to dla nas priorytet, dlatego staraliśmy się działać elastycznie i szybko zareagowaliśmy na nową sytuację. Praktycznie z dnia na dzień musieliśmy przeorganizować pracę urzędu. Zmieniliśmy zakres obowiązków części naszych pracowników, kierując ich do zadań związanych z pomocą pracodawcom – mówi Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. – Zależało nam i nadal zależy, aby środki finansowe trafiały do pomorskich firm jak najszybciej po to, by chronić miejsca pracy, a jednocześnie zapobiegać utracie stabilności gospodarki w regionie i utrzymać jakość i poziom życia mieszkańców. Dlatego podjęliśmy się nowego zadania niezwłocznie, przy jednoczesnym zapewnieniu nieprzerwanej pracy urzędu i realizacji innych zadań – opowiada Witkowska.

 

Pomoc na Pomorzu dociera szybciej niż średnio w kraju

Mimo trudności wynikających m.in. z braku jasnej interpretacji zapisów ustawy, która wprowadzała „tarczę antykryzysową", czy z niedopracowanych funkcjonalności systemu informatycznego, WUP w Gdańsku przyjmował wnioski od pracodawców od pierwszego dnia obowiązywania pomocy.

– Działaliśmy samodzielnie, sięgając po różne możliwości usprawnienia obsługi pracodawców. Dostosowaliśmy wewnętrzne procedury, by skrócić ścieżkę przekazania dofinansowania wnioskującym, uprościliśmy m.in. system obiegu dokumentów i podpisywania umowy. Jednocześnie dbaliśmy o bieżące informowanie zainteresowanych udostępniając infolinię, organizując zdalne spotkania z pracodawcami czy publikując artykuły na stronach internetowych urzędu – wymienia dyrektor Joanna Witkowska. – To zaangażowanie sprawiło, że Pomorskie jest postrzegane jako sprawnie działający region i jest jednym z tych, w których pomoc do firm dociera najszybciej – podkreśla.

Potwierdzają to dane Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z czerwca, które wykazują, że średni odsetek wniosków rozpatrzonych przez WUP w Gdańsku w pierwszych miesiącach pomocy wyniósł 97,10 proc. (średnia kraju to 81,96 proc.), a każdy pracownik rozpatrzył średnio 69 rozpatrzonych wniosków (średnia kraju 57).

 

Specjalne serwisy informacyjne online

Informacje dotyczących wszelkich aspektów wsparcia pracodawców są zamieszczane na bieżąco na stronie WUP w Gdańsku oraz Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wnioskujący chętnie korzystają też z infolinii i kontaktują się z pracownikami WUP za pomocą dedykowanego im adresu e-mail.

Przedsiębiorcy mogą też czerpać wiedzę ze specjalnej strony internetowej uruchomionej z myślą o nich przez samorząd województwa. To Pomoc dla firm. Nową formą komunikacji są też webinary i wykorzystanie przez samorząd oraz partnerów platform do spotkań online.

 

Czas na rozmowy rządu z samorządami

– Epidemia koronawirusa pokazała, że jesteśmy wspólnotą, która w obliczu kryzysu potrafi szybko reagować na problemy i efektywnie działać – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Nie zważając na trudne warunki, przyjęliśmy odpowiedzialność za pomoc firmom dotkniętym kryzysem. Podjęliśmy szereg działań, które miały na celu ułatwić i przyspieszyć procesy związane z przekazywaniem pomocy, przy czym przez cały ten czas przedstawiciele samorządu prowadzili dialog z pracodawcami i przedsiębiorcami – podkreśla Struk.

Jak zaznacza, w najbliższych miesiącach liczyć się będzie przede wszystkim otwartość rządu na współpracę i dialog z samorządami. – Bez tego nie uda się wypracować przemyślanych procedur oraz rozwiązań prostych i przyjaznych dla odbiorców pomocy, ani zabezpieczyć środków finansowych potrzebnych instytucjom dla zapewnienia sprawnej obsługi pracodawców i przedsiębiorców – mówi marszałek Struk. – Przyjęcie wniosku od pracodawcy, pomaganie mu w wypełnieniu formalności aż do przekazania środków na konto to jedno, ale przed pracodawcami jeszcze kolejny, niełatwy etap: rozliczenie tej pomocy i kontrola prawidłowości wykorzystania otrzymanych pieniędzy. Trzeba zadbać o to, żeby ten proces przebiegał sprawnie, nie stwarzał kłopotów i nie generował niepotrzebnych kosztów po stronie instytucji wdrażających wsparcie i odbiorców pomocy. Będzie to możliwe tylko wtedy gdy rząd będzie słuchał samorządów, będzie szanował ich zdanie, współpracował i traktował po partnersku – dodaje.

view szablon artykułu

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej