Aktualności

Praca. Nowe zasady wsparcia antykryzysowego z urzędów pracy. Skorzysta więcej przedsiębiorców

Fot. Helloquence / unsplash.com.
Fot. Helloquence / unsplash.com.

Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła kolejne zmiany w świadczeniach dla firm. Mają pomóc im przetrwać gospodarcze trudności. Modyfikacje dotyczą zarówno wsparcia udzielanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jak i pomocy z powiatowych urzędów pracy. Może skorzystać więcej firm, a zasady są mniej restrykcyjne. W związku z tym urzędy pracują na najwyższych obrotach.

 

Zobacz, na czym polegają zmiany.

 

Do WUP mogą zgłaszać się także NGO-sy i uczelnie

Od 1 kwietnia Wojewódzki Urząd Pracy wypłaca pracodawcom dopłaty do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. – Po trzech tygodniach wdrażania wniosków do FGŚP możemy już powiedzieć, że łączna wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków to ponad 40 mln zł i tę kwotę w trzech transzach przekazujemy do pracodawców – mówi Joanna Witkowska, dyrektor WUP w Gdańsku. – Środki te są przeznaczone na ochronę miejsc pracy, częściej na obniżony czas pracy pracowników (6413 osób) niż na przestój ekonomiczny (1735 osób). W ostatnim czasie zwiększyła się liczba składanych wniosków i z tego powodu powiększyliśmy liczbę pracowników, którzy je obsługują. Trafia do nas także więcej zapytań telefonicznych oraz e-mailowych, dlatego i na infolinii pracuje większy zespół. Obecnie skupiamy się na sprawnym realizowaniu zadania i możliwie najszybszy przelewaniu środków do wnioskodawców. To jest nasz priorytet – podkreśla Witkowska.

Do zasad przekazywania środków z FGŚP dołączono nowe zapisy, zgodnie z którymi o dopłaty mogą występować również organizacje pozarządowe i państwowe osoby prawne, czyli np. uczelnie publiczne. Dodatkowo uszczegółowiono, że wsparcie jest udzielane od miesiąca złożenia wniosku (a nie dnia, jak było to poprzednio). Nie obowiązuje już także wymóg utrzymania w zatrudnieniu pracownika przez 3 miesiące po okresie pobierania świadczenia (oczywiście mowa o pracowniku, na którego pobierano środki z FGŚP).

Czytaj więcej: Ochrona miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

A jakie zmiany w powiatowych urzędach pracy?

Przedsiębiorcy, pracodawcy i samozatrudnieni mogą również korzystać z pomocy finansowej wypłacanej z Funduszy Pracy. Zajmują się tym powiatowe urzędy pracy w całym województwie. Są to dofinansowania do części kosztów wynagrodzeń pracowników, dopłaty dla samozatrudnionych na utrzymanie płynności finansowej oraz pożyczka 5 tys. zł dla mikro przedsiębiorców. Tarcza antykryzysowa wprowadziła kilka istotnych zmian, ale utrzymała dotychczasowe poziomy wsparcia finansowego.

Osoby samozatrudnione mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych. Do dotychczasowych zasad wprowadzono zniesienie obowiązku comiesięcznego składania oświadczenia o prowadzeniu działalności oraz ograniczenie obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej tylko do okresu otrzymywania dofinansowania. Dodatkowo doprecyzowano, że dofinansowanie będzie przypadać od miesiąca złożenia wniosku.

Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i organizacje użytku publicznego mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych. Według nowego zapisu tzw. tarczy 2.0 środki przypadają od miesiąca złożenia wniosku (a nie od dnia, jak było do tej pory). Utrzymanie w zatrudnieniu pracowników jest obowiązkowe wyłącznie na okres, na który przyznane zostało dofinansowanie (na danego pracownika – nie na cały zakład pracy).

Ponadto przedsiębiorcy mogą korzystać z niskooprocentowanych pożyczek w wysokości 5 tys. zł. Modyfikacje pozwalają ubiegać się nie tylko firmom zatrudniającym pracowników, ale także podmiotom, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników. Zrezygnowano także z warunku utrzymania stanu zatrudnienia w stosunku do zatrudnienia z dnia 29 lutego 2020 roku. Dodatkowo zmodyfikowane zostały warunki umorzenia pożyczki, dzięki czemu mikro przedsiębiorca będzie tylko musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czytaj więcej: Rynek pracy z koronawirusem w tle. Tarcza 2.0 częściowo zmienia zasady wsparcia oferowania przez PUP-y.

view szablon artykułu

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej