Aktualności

Polska w UE. Bezrobocie spadło 17 proc., a odsetek osób z wykształceniem wyższym wzrósł dwukrotnie [INFOGRAFIKA]

9 maja - Dzień Europy. Fot. materiał prasowy
9 maja - Dzień Europy. Fot. materiał prasowy

Od 1 maja 2004 r. Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. Przez ten czas w kraju, jak i w województwie pomorskim nastąpiło wiele zmian gospodarczych. Większość z nich można zaliczyć na plus. Jest to np. znaczny spadek bezrobocia oraz duży wzrost PKB na mieszkańca.

 

9 maja obchodzimy Dzień Europy i z tej okazji Urząd Statystyczny w Gdańsku opublikował infografikę.

 

Jak zmieniła się demografia?

Od 2004 roku do początku 2020 r. w województwie pomorskiem liczba ludności wzrosła nieznacznie (o 0,1 mln). W całym kraju liczba ta zmalała o 0,2 mln, a w całej Unii Europejskiej o ponad 20 mln zwiększyła się liczba mieszkańców. Natomiast w Pomorskiem w czasie członkostwa w UE w gęstość zaludnienia wzrosła z niespełna 120 osób na km kw. do 130 osób.

Takie zmienne, jak współczynnik feminizacji czy liczba urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę zarówno na Pomorzu, jak i w całym kraju wzrosły tylko nieznacznie przez ostatnie 15 lat.

Natomiast przeciętna długość życia w województwie pomorskim, w kraju jak i w całej Unii od 2004 roku wzrosła średnio o 3 lata. 

infografika Dzien Europy część 1

Bezrobocie spadło, a PKB znacznie wzrósł

Jeszcze 16 lat temu stopa bezrobocia w województwie pomorskim wynosiła 19,9 proc. W całej Polsce było podobnie, bo 19,4 porc. Członkostwo w Unii Europejskiej sprawiło, że w 2019 roku procent osób bezrobotnych wynosił w Pomorskiem zaledwie 2,8, a w całym kraju 3,3. 

W przeciągu 15 lat członkostwa Polski we wspólnocie europejskiej dwukrotnie wzrósł odsetek osób z wykształceniem wyższym - z 18,6 do 37,8. Natomiast w województwie pomorskim wzrost jest jeszcze większy - z 18,6 do 37,8.

Od 2004 znacznie wzrósł również produkt krajowy brutto (PKB) na jednego mieszkańca. Przed wstąpieniem do UE w Polsce wynosił on 5395 euro na osobę, a w 2018 roku aż 12900 euro. W Pomorskiem 16 lat temu PKB wynosił 5297 euro na osobę, a dwa lata temu już 12600 euro. Unia Europejska odnotowała wzrost PKB na osobę z 22500 euro do 31000 w 2018 r. 

 

Dzień europy Infografika część 2

 

Rozwój branży badawczej i wzrost nakładów na jej działalność

Na początku 21. wieku branża badawcza i rozwojowa w województwie pomorskim stanowiła  zaledwie 4,2 tys. pełnych etatów. w 2017 roku liczba ta wzrosła do 8,8 tys. ekwiwalentów pełnego czasu pracy. W całym kraju liczba etatów wzrosła z 78,4 tys. do 114,1 tys. We wspólnocie europejskiej również odnotowano wzrost z ponad 2 tys. etatów na więcej niż 3 tys.

Dzięki wstąpieniu do UE Polska otrzymała również dodatkowe finanse na działalność badawczą i rozwojową. Przed 1 maja 2004 r. kwota ta wynosiła zaledwie 25 euro na 1 mieszkańca województwa pomorskiego i niespełna 30 euro na mieszkańca Polski. W 2017 roku dofinansowanie badań i prac nad rozwojem wynosiło prawie 130 euro na mieszkańca Pomorza i 127,3 euro na jednego Polaka. 

 

Do pobrania:

view szablon artykułu