Komiks o Józefie Piłsudskim

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ogłasza konkurs na wykonanie komiksu inspirowanego wybranymi wydarzeniami z życia Józefa Piłsudskiego. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie twórcy 48. stronicowego albumu komiksowego poświęconego życiu i/lub osiągnięciom Józefa Piłsudskiego w  kontekście odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 r.

 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ogłasza konkurs na wykonanie komiksu inspirowanego wybranymi wydarzeniami z życia Józefa Piłsudskiego. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie twórcy 48. stronicowego albumu komiksowego poświęconego życiu i/lub osiągnięciom Józefa Piłsudskiego w  kontekście odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 r. Prace konkursowe muszą być inspirowane   wybranymi wydarzeniami z życia Marszałka do momentu ukształtowania się odrodzonej państwowości polskiej, np. mogą być inspirowane ważnymi wydarzeniami w życiu młodego Józefa Piłsudskiego, kształtowaniem się jego postaw  patriotycznych, jego działalnością polityczną w okresie zaborów, walką na frontach I wojny światowej, działalnością w  Legionach Polskich, wydarzeniami związanymi z Pomorzem i Gdańskiem w kontekście biografii Marszałka np. pobytem w  gdańskim więzieniu, oraz wydarzeniami i rolą Piłsudskiego w procesie odzyskiwania niepodległości przez naród polski w 1918 roku, walką o kształt granic oraz rolą Józefa Piłsudskiego w obronie odrodzonego państwa polskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Do konkursu mogą się zgłaszać wszystkie osoby pełnoletnie. Zgłoszenie, składające się z czterech przykładowych stron A4 z rysunkiem oraz z konspektu (zarysu) scenariusza, należy przesyłać na adres Działu Promocji Literatury WiMBP w Gdańsku do 15 czerwca 2018 r. (e-mail: promocja@wbpg.org.pl).  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca, premiera albumu w IV kwartale 2018 r. Nagrodą w konkursie jest wydanie komiksu oraz honorarium w wysokości 8.000 zł (rysunek i scenariusz). 

Fundatorem nagrody jest Marszałek Województwa Pomorskiego.
 
Szczegółowe informacje, wraz z regulaminem konkursu, dostępne są na stronie www.wbpg.org.pl


Kontakt:
Przemysław Czaja 
Kierownik Działu Marketingu i Public Relations
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk
M: 508-327-320
E: przemyslaw_czaja@wbpg.org.pl