XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. „Kto Ty jesteś?…”

Zapraszamy do udziału w XVI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pt. „Kto Ty jesteś?…", organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku oraz Szkołę Podstawową nr 60 w Gdańsku. Partnerem konkursu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Zaproszenie do udziału skierowane jest do uczniów szkół podstawowych.

Konkurs odbędzie się 27 listopada 2018 roku o godzinie 9.30, w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku przy ul. Gen. J. Hallera 14, w sali nr 318.

Więcej informacji: www.pbw.gda.pl