Pomorska konferencja “Konopnicka dla Niepodległej”

W związku z trwającym jubileuszowym rokiem stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, nauczyciele – członkowie Koła Absolwentów byłych szkół Studium Wychowania Przedszkolnego i  Studium Nauczycielskiego w Gdańsku – „Konopniczanie" przy ZNP o/Gdańsk – pragną włączyć się w obchody poprzez współorganizowanie konferencji.

Organizatorzy chcą przypomnieć rolę, znaczenie i miejsce twórczości Marii Konopnickiej w literaturze oraz w kształtowaniu świadomości i patriotycznych postaw Polaków w trudnych latach pod zaborami. Dla nas gdańszczan istotnym momentem biografii Poetki jest fakt jej pobytu w Gdańsku w 1906 roku, mimo zakazu przekraczania przez nią granic. Konopnicka bowiem wierzyła, że „Gdańsk niegdyś miasto nasze, znowu będzie nasze".

termin: 1 grudnia 2018 roku (sobota), godz. 10.00 – 13.30
miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14

Więcej na stronie: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku