Kilkaset osób przeszło ulicami Bytowa. Odtworzyli pamiętny marsz na Bytów z 1920 roku

Marsz na Bytów. Fot. Kazimierz Rolbiecki

Marsz na Bytów. Fot. Kazimierz Rolbiecki

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie wraz z uczniami lokalnych szkół zorganizowało inscenizację marszu na Bytów, który miał miejsce w 1920 r. Wydarzenie miało być upamiętnieniem 100-lecia niepodległej Polski.

W organizację odtworzenia marszu włączyli się uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 1, Szkół Podstawowych nr 1 i 5 Bytowie oraz młodzież z Zespołu Szkół w Tuchomiu i Grupa Teatralna Brzozaki z gminy Parchowo. W uroczystości upamiętniającej bojowników o polskość ziemi bytowskiej wzięli udział również potomkowie Bernarda Werry, Jana Styp-Rekowskiego oraz Antoniego Szroedera. Łącznie w marszu ulicami Bytowa przeszło prawie 700 osób.

Inscenizacja marszu na Bytów odbyła się 16 maja 2018 roku.

 

 

Historia

Po podpisaniu traktatu wersalskiego (28 czerwca 1919 r.) od połowy 1919 roku działała Międzynarodowa Komisja Graniczna w Poznaniu. W jej składzie funkcjonowała podkomisja do spraw Prus Zachodnich kierowana przez Wiktora Kulerskiego. Jej zadaniem było wytyczenie granicy państwowej na Pomorzu. Miała ona prawo stosowania 6-kilometrowej korekty od wytyczonej już linii granicznej. 16 maja 1920 r. bytowscy Kaszubi zorganizowali „marsz na Bytów". Kilkuset chłopów ruszyło, by zaprotestować przeciw decyzjom granicznym i wywrzeć nacisk na Komisję Graniczną. Niemal wszystkie bytowskie starania okazały się bezskuteczne i prawie cała ziemia bytowsko-lęborska została przyłączona do Niemiec. Na tym kierunku Komisja Graniczna dokonała w sierpniu 1920 r. tylko kilka korekt. Włączono do Polski Prądzonkę, Żelewiec i Starą Hutę. Razem teren o łącznej powierzchni 856 ha. Niestety, nie był to w stosunku do Polski zbyt życzliwy gest, gdyż równocześnie część obszaru powiatu kartuskiego, który obejmował Żukówko, Młynki i Strugę, o pow. 1580 ha z linią kolejową Bytów – Lębork przyłączono do Niemiec.

Oprac. Andrzej Szutowicz

 

 

Galeria