Szczepan Gracz
Szczepan Gracz

Imię:

Szczepan

Nazwisko:

Gracz

Data i miejsce urodzenia:

2 sierpnia 1888 Sypniewo

Data i miejsce śmierci: 21 listopada 1942 Łódź

Urodził się w Sypniewie. Uczęszczał do szkół w Pelplinie i Chełmnie. Po maturze udał się natomiast na studia weterynaryjne do Berlina, które ukończył w 1915 r. Po studiach osiadł w Grudziądzu, gdzie podjął pracę powiatowego weterynarza.

Już w czasie studiów aktywnie działał na rzecz polskości. Po powrocie do kraju prowadził aktywną działalność agitacyjną wśród Kaszubów, za co był nawet więziony. Tuż po I wojnie światowej działał jako propagator harcerstwa na Pomorzu. W latach 1921-1924 pełnił natomiast funkcję skarbnika Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W tym samym czasie obronił pracę doktorską na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.

W 1924 r. przeniósł się do Poznania, gdzie objął stanowisko wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego, od 1927 r. kierował z kolei wydziałem w Departamencie Weterynaryjnym Ministerstwa Rolnictwa. W tym czasie mógł już pochwalić sie sporym dorobkiem naukowym, obejmującym zarówno monografie, jak i liczne artykuły dotyczące zagadnień weterynaryjnych.

Po śmierci żony w 1936 r., wstąpił on do księży Pallotynów. Wojna wymusiła przyjęcie przez niego święceń kapłańskich w trybie przyśpieszonym, tj. 11 lutego 1940 r. W czasie okupacji niemieckiej wyjechał na tereny przyłączone do Rzeszy, aby udzielać Polakom pomocy duszpasterskiej. Działał również jako łącznik między rodzinami polskimi a organizacjami z terenów Generalnego Gubernatorstwa i Rzeszy. W trakcie pełnienia posługi został jednak ujęty w Łodzi przez gestapo, a następnie brutalnie przesłuchiwany. Zginął 21 listopada 1942 r. z rąk Niemców, choć oficjalny komunikat wskazywał na zawał mięśnia sercowego.

Po wojnie jego ciało ekshumowano i pochowano w pallotyńskiej kwaterze na cmentarzu w Ołtarzewie.

 

Autor: Radosław Kubus